Det viser en landsomfattende undersøkelse som forsikringsselskapet Gjensidige har gjort. Ifølge undersøkelsen er andelen piggdekk på privatbiler 91 prosent i Finnmark, og vinterdekk uten pigger bare 9 prosent.

Til sammenligning er det på landsbasis like mange som kjører med piggfrie vinterdekk som med piggdekk.

Vintertrøbbel

Undersøkelsen viser videre at vi i Finnmark sannsynligvis tar feil i vårt nærmeste ensidige valg, og at bruken av piggdekk i realiteten handler om å kjøpe seg falsk trygghet.

– 27 prosent av de med piggdekk sa at de hadde hatt problemer med å komme fram noen ganger i løpet av vinteren. Bare 18 prosent av de med piggfrie vinterdekk sa det samme, opplyser salgssjef Tor Sara i Gjensidige.

Særlig hadde bilene med bakhjulsdrift problemer med fremkommeligheten. Nesten 1 av 3 med bakhjulsdrift og piggdekk hadde problemer med framkommeligheten på vinterføre.

Bare lokale forskjeller

– Det er ingen systematisk variasjon fra fylke til fylke når det gjelder framkommelighet om vinteren. Det betyr at det kan være lokale forhold og ikke regionale forskjeller i føreforhold som har betydning for framkommeligheten. Eller kanskje at piggfrie dekk faktisk gir bedre framkommelighet under de vanligste føreforholdene om vinteren, sier Sara.

Piggfritt øker

Siden 2002 er det om lag 3 prosent som har byttet fra piggdekk til piggfritt om vinteren. Ytterligere 4 prosent vil «bytte side» til piggfritt neste gang de skal bytte vinterdekk.

Mens 56 prosent av bilene yngre enn fem år kjørte piggfritt, så hadde bare 22 prosent av bilene over 15 år piggfrie vinterdekk, viser undersøkelsen som er gjennomført av Opinion for Gjensidige ved slutten av forrige piggdekksesong. Cirka 2.000 personer ble spurt.

I Oslo var det 71 prosent som kjørte med piggfrie vinterdekk. Det er på samme nivå som i 2002. I Nord-Norge er det bare 12 prosent som kjører piggfritt, men det er en fordobling siden 2002. Ellers er kvinner glad i piggdekk.

Miljøhensyn teller lite

– De viktigste argumentene for å velge dekktype er sikkerhet, pålitelighet og framkommelighet. Hensynet til miljø, støy og økonomi betyr lite for valget av dekk, sier Sara.

Det kan bety at det å appellere til miljøbevisstheten ikke vil ha stor effekt om myndighetene skal få flere til å velge piggfrie vinterdekk. Kanskje argumentet om at framkommeligheten med piggfire dekk er minst like god vil være et bedre poeng?

UPOPULÆRE: Finnmarkinger skyr piggfrie vinterdekk som pesten, selv om en fersk undersøkelse viser at biler med slike dekk har bedre framkommelighet enn biler med piggdekk, konkluderer Tor Sara i Gjensidige. Foto: Vidar Kristensen