– Vi har ikke gjort dette for å være ondsinnet, den påstanden tilbakeviser jeg selvfølgelig. Vi har levert trærne, og hvis Uglebakken mener at vi ikke har plassert dem optimalt, så er det ikke gunstig. Og vi kunne selvfølgelig tatt en telefon til ham, det er sant, innrømmer han, men minner om at kommunen har en klar agenda i Rafsbotn; å få vannverket opp og gå.

– Vi skal etablere et vannverk, og må ha anledning til å gjøre de tingene vi har behov for, sier han, og viser for øvrig til brevet de sendte 22. mars i år, der det står:

«I forbindelse med utbyggingen av vannverket i Rafsbotn basert på grunnvann ved Sørelva (...), har Alta kommune felt en del trær. I tidligere dialog har kommunen denne gangen påtatt seg å levere trærne vi har felt til dem. Ved en inkurie er trærne ikke levert. Trærne vil bli levert så snart vi har anledning. Alta kommune vil i forbindelse med utbygging og drift av vannverket kunne få behov for å fjerne flere trær. Dette vil utføres uten videre involvering av dem. Vi anser at dette ikke bryter med avtalen datert 28.09.04. Avtalens ordlyd gir dem rett til uttak av bjørk, men dette er ikke en eksklusiv rett som innskrenker grunneiers rådighet over eiendommen.»

Kun det nødvendige

– Dette må tolkes dit hen at hvis det blir nødvendig for framdriften deres å felle flere trær, så vil dere hogge dem, og fjerne dem?

– Det stemmer, avslutter Israelsen, som mener at de i så fall opptrer korrekt i forhold til ordlyden i avtalen.

Men hvor mye trær som eventuelt vil bli felt, og når, har ikke Israelsen oversikt over. Det er typiske anleggsforhold, som er mye opp til entreprenørene, som tross alt har det praktiske arbeidet i området. Samtidig bekrefter han at de ikke vil avvirke mer enn nødvendig.

Men at Uglebakken gjør rett i å avvirke så fort som mulig, om han ønsker trærne selv, synes klart.