Før arbeidet med Skaidi-linja starter i 2019 (se side 14 og 15), handler det om å reise en koloss på Skillemo. Fundamentet til endemasta nærmest trafostasjonene er i full gang. Brakkeriggen som entreprenørene og Statnett byggeledelse skal bruke er på plass – og neste uke starter fundamenteringen av et lager som skal bygges før arbeidet med selve trafostasjonen starter.

Endepunktet

– Arbeidet med stasjonen tenker vi vil starte i månedsskiftet april-mai og så vil det være bygging her til i 2021, sier byggeleder for Statnett, Oddvar Suhr. Han viser rundt sammen med kommunikasjonssjef Berit Erdal og koordinator Geir Hopstad på det planlagte byggeområdet innerst i veien til Skillemoen industriområde.

Linjebygginga er allerede i gang for den såkalte 420-kilovolts kraftlinja som gjelder for strekningen fra Balsfjord til Alta. Linja vil komme ned fra fjellet over Skoddevarre til en såkalt forankringsmast, hvor strømmen føres videre inn i transformatorstasjonen, når den står ferdig.

– Dette er en forankringsmast, den siste før innstrekket til stasjonen her og ledningsbygginga av den er det Eltel Networks AS som står for. Det er selskapet som har entreprisen for bygging av hele linja på strekningen fra Reisa til Skillemo. Det arbeidet er godt i gang og fundamentet som bygges helt inntil stasjonstomta, er den siste på hele strekningen, sier Berit Erdal, kommunikasjonssjef i Statnett. I går kom beskjeden om at linja føres videre til Skaidi.

Lokal ledelse

Oddvar Suhr er den fra Statnett som skal lede byggingen av den nye transformatorstasjonen på Skillemo. Sammen med Geir Hopstad som er såkalt KU (koordinator i utførelsesfasen) skal han lede arbeidet med byggingen av stasjonen.

Anlegg Nord, som har fjernet jordmasser og kjørt på knust skifer i to meters tykt lag, kompaktert massene og gjort klar for byggestarten seinere på våren, holder akkurat i disse dager på med å klargjøre tomta til et stolpelager.

Det er selskapet Jacobsen Elektro AS som har anbudet på byggingen av transformatorstasjonen, men de har allerede knyttet til seg en rekke underentreprenører fra lokale selskap. Ulf Kivijervi skal gjøre betong- og trearbeider, Byggesystemer har gjort klar brakkeriggen for kontorplasser og lump-rom (anleggs- og gruvesjargong for garderobeanlegg med dusj). Garderoben skal ha plass til 50 mann når jobben tar til for fullt, mens de ulike entreprenørene  skal ha anleggskontor i brakkeriggens andre etasje.

De lokale selskapene som så langt er engasjerte er foruten Ulf Kivijervi AS, Haldde arkitekter, Anlegg Nord AS, Visti (rådgivende ingeniører), Arnesen rør, AB Elektro, Nitek leverer stål, Bjørn Mella med ventilasjon og Jaro skal levere betongelementer. Så selv om en større riksentreprenør stakk av med hovedentreprisen, så drypper det jevnt og trutt på de lokale firmaene også.

Stort område

Statnett legger beslag på et areal på 111 dekar innerst oppe under bergknausen mot Skoddevarre-området. Anlegg Nord fikk allerede i mars i 2017 kontrakten med grunnarbeidene for hele området.

I november i fjor ble det så inngått kontrakt med Jacobsen Elektro AS som har Ulf Kivijervi AS som underentreprenør.

Kommunikasjonssjef Berit Erdal er ikke spesielt villig til å si hva hele anlegget på Skillemoen er kostnadsberegnet til, men røper at en trafostasjon som den som bygges nå vil kunne koste fra 300 millioner kroner og oppover mot en milliard, avhengig av størrelse, kapasitet og utførelse.

Det man så langt kan se av arbeider som er påbegynt, er tomta til lagerbygningene som kommer sørvest for selve trafostasjonen. Entreprenørene er i gang med å anlegge et avløpsanlegg for brakkeriggen og resten av bygningene som blir reist på tomta.

– Her har vi også boret en brønn for å sikre vannforsyningen og om kort tid vil også avløpssystemet komme på plass, sier Statnetts innleide koordinator, Geir Hopstad.