Nytt legemiddel kan redusere dødeligheten ved brystkreft