Ville kutte Covid-tiltak siden pandemien er over. Styret krever utredning først