Espen Nakstad varsler råd om endringer i koronatiltak på Østlandet