Agder statsadvokatembeter vil ikke begjære Viggo Kristiansen løslatt