foto
Under koronapandemien har sårbare mennesker som kreftsyke Anita blitt prioritert bort. Viktige stillinger er omdisponert, legelistene er presset. Men har pandemien all skylda? Foto: Tom Skoglund

I skyggen av korona