Enstemmig respekt for folkets dom, men tok seg tid til ordskifte

foto
Ingen stemte mot at Alta kommune skal respektere folkeavstemningen, og legge saken med å søke fylkestilhørighet i Troms død. Foto: Jarle Mjøen