Her økte avgiftene klart mest. Ordføreren har en forklaring på hvorfor

foto