Stusser over at Sp-statsråder velger bort Alta og småkommuner uten plass i regionråd

foto