Studie antyder at Pfizer og Moderna-vaksinene kan gi beskyttelse i flere år

foto