6 av 10 uvaksinerte i Oslo er født i utlandet

foto