Skal ha bitt politiet

foto
Vestre Finnmark tingrett, tinghuset i Alta. Foto: Kita Eilertsen