Kritisk fase for Talvik – reddes av boligfelt

foto
Store deler av Talvik hviler på leirføtter, også Ressebakken boligfelt som vil komme i øverst venstre del av bildet. Fredag vedtar kommunen planen for Ressebakken boligfelt med 26 eneboligtomter. Foto: Arkiv