Åpnet dørene for gammel elektronikk: – En kunde leverte rundt 400 kilo

foto