Retten mente det var krenkende å bli kalt for hæstkuk

foto