Fra betong og transport til helse – Stian og Stig blir helsefagarbeidere

foto