7. desember vedtok fylkestinget et nytt reglement som betyr at alle søknader innen kultursektoren over 200.000 kroner må til behandling i Hovedutvalget for kultur, folkehelse og samferdsel (HUKFS). I det forrige reglementet måtte søknader innen kultursektoren, som var over  400.000 kroner, til behandling i HUKFS. I det nylig vedtatte reglementet må nå alle søknader over 200. 000 kroner behandles politisk og det første møte for dette skjer først 7. mars 2017. De samme søknadene har tidligere blitt behandlet i desember måned året før.

Reagerer sterkt

Altafestivalen Sami Music Week (SMW), som går av stabelen i slutten av januar 2017, reagerer sterkt på de nye endringene.

– Dette vil påvirke hele festivalmiljøet i fylket. Vi kan ikke vente på et politisk møte i mars måned, for vi må vite i disse dager, som i fjor, at vi får støtte med tanke på planlegging, booking med mer, så dette er krise for oss. Den nye beløpsgrensen betyr også at flere kommer under samme kam, noe som vil gi flere av festivalene mindre forutsigbarhet,  sier Olga Solyanik i SMW.

– Vedtaket er et hån mot vår næring. Vi lever av dette og trenger forutsigbarhet, skyter sier Klemet Anders Buljo i SMW inn.

Kritisk kulturleder

Det er kulturleder i Alta kommune, Tor Helge Reinsnes Moen, helt enig i.

– Et slikt plutselig kutt eller ny frist på så kort tid uten noen beskjed eller informasjon hadde aldri skjedd i andre bransjer. Kulturnæringen er faktisk den næringen som vokser mest, så dette er en hån mot bransjen. De som driver med festivaler, som det er omlag 30 av i fylket trenger forutsigbarhet. Jeg håper Fylkestinget går tilbake på dette, for dette er ikke bra. Eksempelvis gir vi Alta kommune festivaler eller andre, beskjed om mulig støtte i senest i desember hvis vi vet at de skal arrangere noe i 2017 slik at de vet hva de har å forholde seg til, sier Reinsnes Moen.

Ikke mindre pengesekk

Geir Ove Bakken, som er leder av hovedutvalget for kultur og samferdsel, sier at vedtaket ikke betyr at  festivalene vil få mindre støtte i årene som kommer.

– Festivalene er viktig for Finnmarks kulturliv, så pengesekken er ikke mindre, tross vedtaket, påpeker han.

– Men hvorfor er summen redusert med 200.000, med krav om politisk i stedet for adminstrativ behandling som tidligere?

– Det er ingen grunn, men vi har rent politisk vedtatt at det skal være slik og behandlingene skal sågar følge våre møteplaner, sier Bakken og utdyper:

foto
– IKKE MINDRE: Leder for hovedutvalget for kultur og samferdsel, Geir Ove Bakken, presiserer at potten ikke er blitt mindre. Foto: Jarle Mjøen

– Jeg forstår at noen festivaler kan reagere på det nye vedtaket. Alle endringer skaper alltid reaksjoner, og hvis noen gjør det, så viser det at festivalene har vært fornøyd med ordningen som har vært. Jeg regner med at jeg for noen telefoner i tiden som kommer, og at dette kan ha noe å si for noen av festivalene i fylket, men de fleste foregår sommer og høst, og vedtaket skal således ikke gå utover disse. Hvis det skulle vise seg at noen trenger raskere behandling utenom våre faste møteplaner, så kan det skje at vi må ta noen ekstramøter, men det kan jeg ikke love her og nå.