– Vi har ikke engasjert arkitekt og planleggere foreløpig, men regner med at det arbeidet vil ta til allerede neste uke, sier administrerende direktør i Volden Group AS, Håkon Volden.

Satser lokalt

Han mener sjansen for at planleggingsoppdraget blir satt ut lokalt er stor.

– Det er og har vært viktig for bedriften å kjøpe tjenester lokalt. Når vi nå står foran en stor utbygging ser jeg ingen grunn til å endre på dette. Sannsynligheten er stor for at vi finner den kompetansen vi er på jakt etter lokalt, fastholder Volden.

Må betale

Selv om Alta kommune synes å være innstilt på å legge inn 15 millioner kr for å tilrettelegge Møllenes for industrietableringen, vil dette ikke være noen ren gave til oppdrettskonsernet.

– Nei, det skal lages en avtale med Volden. Om den vil hete en utbyggingsavtale eller noe annet betyr ikke noe, men avtalen vil også regulere hva Volden Group skal bidra med, sier ordfører Geir Ove Bakken.

Han peker på at industriområdet i Kåfjord vil koste å etablere, men at det vil komme inn inntekter til kommunen årlig fra brukeren. Bakken er enig i at kommunen går ekstraordinært inn for å sikre etableringen, men avviser at dette er noe nytt.

– Vi har gjort også dette tidligere for å sikre arbeidsplasser, hevder Bakken.

Faste arbeidsplasser

Etter det Altaposten erfarer vil det nye anlegget innholde et tradisjonelt slakteri, men også en videreforedlingsbedrift. Totalt vil anlegget på Møllenes gi mellom 100 og 200 direkte årsverk. I tillegg kommer flere hundre ringvirkningsarbeidsplasser.

– Størrelsen slik vi nå framstår vil sikre helårlige arbeidsplasser uten periodevise permitteringer. Det vil være svært viktig for oss å kunne holde en jevn produksjon for å få full utnyttelse av kapasiteten. Derfor blir det ikke snakk om sesongarbeidsplasser, understreker Håkon Volden.