– Ap og SV har funnet det helt nødvendig å gå ut med klar beskjed om at prosessen som rådmannen foreslår for å øke festeavgift og pris på salg av kommunal grunn, ikke blir gjennomført. Ingen behøver å løpe til rådhuset med «julelønna» for å få omgjort sin kommunale festetomt til selveiertomt, gjør Aps gruppeleder Torfinn Reginiussen det klart.

Markedspris

I sitt budsjettforslag har rådmann Bjørn Atle Hansen lagt opp til et helt nytt regime på festeavgift og kjøp av egen boligtomt. Har du i dag kommunal festetomt kan du kjøpe den for en kvadratmeterpris på vel 40 kr per kvm i tettstedet. I distriktet er prisen halvparten og noe høyere i nærområdet. Rådmann Bjørn Atle Hansen mener kommunen ikke kan fortsette må så lave priser.

– Dette er nærmest «gi-bort-pris» i forhold til markedsnivå, har rådmannen slått fast overfor Altaposten.

Ikke markedspris

Samtidig har han understreket at det ikke er aktuelt å legge seg på markedsnivå, rundt ni ganger høyere enn det kommunen i dag forlanger når tomtene innløses. I stedet for markedsnivå og en økning på ni ganger, har rådmannen antydet at en tredobling av prisnivået kan være mer realistisk.

Det stopper imidlertid ikke med økning av salgsprisen. I tillegg er det sendt klare signaler om at festeavgiften skal harmoniseres med økningen av salgsprisen. Det vil bety at årlig festeavgift kan øke fra et par tusenlapper til seks syv tusen årlig for ei normal boligtomt.

Ikke aktuelt

– Jeg vet ikke om hvem som har mest skyld for at folk er blitt skremt, Altaposten eller rådmannen, men har forståelse for at folk tar sine forholdsregler. Folk behøver ikke løpe for å kjøpe tomta si; hverken festeavgiften eller prisnivået på kjøp av tomta vil øke dramatisk. Det er Ap og SV garantister for, sier gruppeleder for Ap i kommunestyret, Torfinn Reginiussen.

Han håper nå at Ap og SV, som sitter i flertall i styringen av kommunen, med klar tale kan gi folk sikkerhet for prisene ikke vil gå til himmels.

Åpen butikk

Gruppelederen til Ap mener også at det er svært viktig for folk å merke seg at Ap og SV ikke vil «stenge butikken» inntil et utvalg har vurdert prisnivået.

– Rådmannen ønsker at et uvalg skal se på nivået og regelverket, og at det i perioden fra utvalget settes ned og til de kommer med en konklusjon ikke skal være mulig å innløse festetomtene. Medlemsmøtet vårt i går var helt klar på at det ikke blir aktuelt å stoppe salget av tomter i påvente av noe nytt prisnivå, lover Reginiussen.

Samtaler

Etter gårsdagens medlemsmøte har Ap hatt samtaler med SV for å være sikker at de har flertall bak seg.

– SV er helt på linje med Ap. Det er helt uaktuelt å innføre markedspris, eller for den saks skyld dramatiske økninger på salgsprisen på kommunale tomter. Det kan ikke være sånn at kommunen som har ervervet og opparbeidet tomter i tidligere tider til lave priser, nå skal gjøre butikk ved å doble eller tredoble prisen. Det bryter helt med vårt mål om å ha sosial boligbygging, slår Torfinn Reginiussen fast.

Torfinn Reginiussen Foto: Jarle Mjøen