Sjåførene til FFR er lei av å fyke både hit og dit og opplever veien minst like humpete som melkeruta til Skumperud i heia.

Helseproblem

For i likhet med melkeruta til Skumperud i heia fører fartshumpene ifølge sjåførene til at både bussjåfører og passasjerer må holde seg i stolkarmen. Det har ført til at FFR har valgt å legge om bybussruta.

– Det er så mange fartshumper i Skoleveien at det har blitt et helseproblem for våre ansatte, forklarer avdelingsleder Torstein Simonsen.

Det er ni fartshumper i veien. I tillegg er det en rekke andre områder på ruta der det også er regulert med slike humper. Sjåførene har klaget på at fartshumpene gir helseplager, og det har Simonsen tatt på alvor.

Kun skolekjøring

FFR har derfor valgt å kutte mesteparten av kjøringen i veien. Nå kjøres det bare ved skolestart og -slutt, alle øvrige bybussruter kjøres over E-6. Det betyr at passasjerer som skal til skolene, eller andre adresser i veien, pent må finne seg i å gå av og på bussen enten ved Kvilekrysset eller ved rundkjøringen på toppen av Buktabakken på de øvrige tidene på dagen.

– Vi har et HMS-ansvar overfor våre ansatte. Da ruta gikk innom Skoleveien passerte sjåførene over 350 fartshumper på ett ruteskift. Når de gir tilbakemelding om at det går på helsa løs så tar vi hensyn til det. Helsa til våre ansatte går foran ønsket om å kunne kjøre elever til skoletrappa hele dagen, sier han.

Stopper ved kinoen

Paradokset er at fartshumpene har kommet på plass for å bedre sikkerheten i veien. Den har i alle år vært preget av at billistene holder høy fart og det har vært flere ulykker og nestenulykker. Beboere har sågar opplevd å få biler inn i hagen etter at sjåfører har mistet kontrollen på grunn av grassatkjøring.

– Vi forstår veldig godt kommunens ønske om å få ned farta og for å bedre sikkerheten for våre passasjerer, men for oss har den en negativ effekt. Derfor har vi gitt både kommunen og politiet beskjed om at vi kommer til å ha fast oppstillingsplass for ruta utenfor kinoen inntil videre, sier Simonsen.

Torstein Simonsen Foto: Hanne Larsen Hajdari