– Erfaringene våre tilsier ikke at høy aktivitet vil friste entreprenørene til å skru opp prisene. Prisene har vist seg å holde seg relativt stabile selv med press i markedet, slår Jensen – daglig leder i NESO – fast overfor Altaposten.

Lønnspress

Derimot har det vist seg at pressområder har gjort at konkurransen om fagfolkene har blitt tøffere. Det har drevet lønningene i været.

– Vi har sett at dette har skjedd i Hammerfest-området, men det er ingenting som tyder på at marginene hos bedriftene har blitt større. Entreprenørene har ikke skodd seg på den økte aktiviteten, mener Jensen, sjef for Nordnorske entereprenørers serviceorganisasjon.

Godt tegn

Han sier at han ikke kjenner situasjonen rundt entreprisen for utbyggingen av Rica hotell i detalj, men mener at det er en god indikasjon at prisnivået i Alta ikke har tatt av så lenge en lokal entreprenør synes å stikke av med anbudet.

– Rica er en profesjonell utbygger og vil nok sørge for å få en riktig pris på utbyggingen. I dette tilfellet har Rica, slik jeg forstår det, også fått pris fra Bjørn Bygg AS. Dersom oppdraget likevel går til en lokal entreprenør, tyder jo det på at prisnivået hos bransjen lokalt er konkurransedyktig. Det er et godt tegn både for bransjen og de som står klare med store utbyggingsoppdrag de nærmeste årene, slår Jensen fast.

Import

Da Altaposten fikk tak i Jensen var han i Litauen i forbindelse med jobben. Årsaken til utenlandsreisen er at de baltiske landene kan bli viktige med hensyn til å forsyne også den nordnorske byggebransjen med fagfolk.

– I Alta og Finnmark, hvor byggeaktiviteten synes å bli høy, kan kampen for å sikre seg fagfolk bli tøff de neste årene. Dette er et generelt problem over hele landet, men med den byggeaktivitet som vi nå ser konturene av i Alta og Finnmark kan entreprenørene her bli nødt til å importere fagfolk i større grad enn til nå, mener Jensen.