Luftambulansetjenesten ber Forsvaret om hjelp, ønsker helikopter i døgnberedskap

foto