Refser Ojala for lakseskatten, får et skuldertrekk i svar

foto