Tørrfossen: Evakuerte beboere fikk hente klær og utstyr

foto