President Biden forsvarer retten til å delta i valg og stemme

foto