16.000 har ikke svart på vaksineinnkalling i Stavanger