Høye kraftpriser sørget for gode tall for Statkraft

foto