Hvis pilotene sier nei, blir det ny storstreik 11. august