Nå er det ikke primært tips den noe avanserte e-postadressa vil brukes til. Her vil det nemlig bli mulig å levere inn anmeldelser, saksdokumenter, bilder, erstatningskrav og alt mulig annet som skal til politiet i Alta sin fellesadresse.

Åpen adresse

– Den er tenkt brukt til å motta tips og informasjon, og som en postkasse hvor alt mulig av dokumenter kan sendes inn. Det er rent praktiske årsaker som gjør at vi oppretter en e-postadresse man kan henvise folk til, forklarer Kenneth Nilsen ved Alta lensmannskontor.

– Det er ingen begrensninger på hvilken informasjon som kan sendes til oss. Er det noen som har lyst å meddele noe til politiet, kan denne adressa brukes, sier han.

– Ufattelig vanskelig

Men, han er smertelig klar over at den 34 tegns lange adressa kan være vanskelig å huske.

– Det er en ufattelig vanskelig mailadresse. Vi har forsøkt å få den forandret, men ifølge de dataansvarlige må det være slikt for å skille den fra andre politirelaterte adresser.

– Hva med tipsalta@politiet.no?

– Noe så enkelt hadde vært det beste. Vi har forsøkt å få adressen forenklet, og vi vil jobbe for å få dette til, sier Nilsen.

Flere fordeler

Spør du Nilsen tror han det på sikt vil bli enklere for publikum å inngi anmeldelser.

– Mange sender i dag inn anmeldelser eller dokumentasjon via vanlig brevpost, og for mange vil jeg tro det hadde vært vel så enkelt å sende dette inn på e-post. Er du utsatt for noe relativt bagatellmessig kan du for eksempel få tilsendt et skjema som du fyller ut hjemme og sender inn til oss, forklarer han.

NY ADRESSE: Anmeldelser og tips kan like godt sendes inn via e-post, mener Kenneth Nilsen ved Alta lensmannskontor. (Arkivfoto) Foto: Rune Berg