1. Helga Pedersen, 40 år, sauebonde fra Vestertana.

foto
– MINDRE Å RUTTE MED: Hvis det blir en borgelig regjering til høsten, mener Helga Pedersen og Ap at kommunepolitikerne vil være mer sysselsatt med å foreta kutt, i stedet for å satse på skole og omsorg.

2. Kåre Simensen, 48 år, Alta

foto
Stortinget

3. Ingalill Olsen, 48 år, Måsøy

foto
Ingalill Olsen

- Send en utfordring/spørsmål til en valgfri kandidat/parti?

– Jeg utfordrer Frank Bakke Jensen på å forklare hvordan Høyre mener at mer privatisering av skole og helse og mer markedsstyring av velferden skal kunne komme Finnmark til gode.

- Beskriv ditt partis ideologiske plattform og plasser partiet rent praktisk i det politiske landskapet?

– Arbeiderpartiet ønsker et samfunn med like muligheter for alle. Det sikrer vi best gjennom sterke fellesskapsløsninger, der skole, helse og omsorg finansieres i et spleiselag. Vårt gamle slagord «gjør din plikt, krev din rett» er fortsatt like aktuelt i dag.

- Dersom du kunne velge en sak som ditt parti skulle få gjennomført for Finnmark; hvilken sak ville det blitt?

– Å øke gjennomføringen i den videregående skolen.

- Hvorfor bør det bli/ikke bli regjeringsskifte?

– Etter åtte år med rødgrønn regjering er konkursbølge og fraflytting erstattet med over 2000 nye arbeidsplasser, befolkningsvekst og gode framtidsutsikter. Vi vil fortsette denne utviklingen, ved bruke de store pengene på skole, helse og omsorg. Høyre og Fremskrittspartiets skattekutt og privatisering av skole og velferd vil føre til økte forskjeller, dårligere skole og velferdstilbud, og det vil svekke våre muligheter til å skape levende lokalsamfunn i Finnmark.

- Hvor mange prosents oppslutning vil ditt parti ende opp med i valget i Finnmark. Et kvalifisert tips som begrunnes.

– Vårt mål er å få stor nok oppslutning til å sikre tre mandater og Ingalill Olsens plass på Stortinget. Jeg tror vi ender med omtrent like stor oppslutning som ved forrige valg, dvs rundt 45 prosent – fordi finnmarkingene er best tjent med sterke felleskapsløsninger og politisk styring.

- Hvilken sak i inneværende stortingsperiode har gledet deg mest, hvilken har skuffet deg mest.

– Jeg gleder meg først og fremst over at summen av alle sakene har bidratt til at rekordmange nye arbeidsplasser er skapt, og at folk i Norge kan komme hjem fra ferie og vite at de har en jobb å gå til. Millioner av mennesker i Europa går dessverre høsten i møte uten jobb.

- Hvilken sak vil avgjøre valget i Finnmark?

– Valget mellom skole, helse og omsorg eller høyresidens skattekutt.