– Vi har fått presentert en ide-skisse som vi har reagert positivt på. Det er fint at det kommer fortetting i boområdene også i Bossekop, men prosjektet er i en for tidlig fase til at vi har gjort oss opp noen vurderinger ut over dette, sier Ulla Britt Sennesvik, stedfortredende avdelingsleder på avdelingen for plan og bygg i Alta kommune.

Forsiktig

Heller ikke mannen bak prosjektet, transport-gründeren Morris Thomassen, velger å slå på stortromma når han skal beskrive planene. Men han bekrefter at det foreligger konkrete planer om å bygge leiligheter på tomta i Vannveien som har vært tilhold for både buss- og langtransportvirksomheten hans.

– Jeg skal forsøke meg på et forretningsområde hvor alle i Alta nå synes å satse. Dette er et spennende marked, og vi skal forsøke å utvikle et godt og attraktivt boligkonsept, er den forsiktige beskrivelsen fra mannen bak prosjektet.

Han har engasjert Knut Emil Thomassen AS som bygge- og prosjektleder. Thomassen nøler ikke med å snakke i store bokstaver om prosjektet, men har forståelse for at «sjefen» er litt mer tilbakeholden.

– Morris er en forsiktig mann. Derfor vil han bruke litt tid på å føle seg fram i markedet, forklarer Knut Emil.

Fire bygg

Han røper at prosjektet kan komme til å omfatte mellom 60 og 70 leiligheter fordelt på tre eller fire enheter. Hver enhet planlegges i utgangspunktet for opptil fire etasjer, men med øverste etasje inntrukket.

– Morris er som sagt en forsiktig mann. Derfor er det sannsynlig at vi starter med ett bygg. Inntektene av salget brukes til å finansiere neste. I så måte er det grunn til å tro at det blir en trinnvis utbygging. Området vil selvsagt planlegges som en enhet, forklarer Knut Emil Thomassen.

Utenbygds arkitekt

Morris har valgt å gå til Oslo og et ungt arkitektmiljø i firmaet «Make arkitekter AS» for å få utviklet prosjektet. Utbyggeren vil sammen med arkitektene møte Alta kommune allerede 3. mai. Da vil ventelig en første skisse av prosjektet være klar.

– Vi har fått fatt i noen spennende arkitekter og er veldig spent på hvordan de tenker seg området utnyttet, sier byggeleder Knut Emil Thomassen.

Alt tyder imidlertid på at prosjektet kan komme til å bryte 100-millionersgrensen. Men ingen bak prosjektet vil snakke om pris.

– Vi er så tidlig i prosessen at det er vanskelig å si noe om totalkostnader. Det vil vi vite litt mer om når skisseprosjektet er klart, er den samstemte tilbakemeldingen fra Morris og Knut Emil.

TOMT: Morris Thomassen har to tomter på i underkant av ti mål som han ønsker å bebygge med leiligheter. De aktuelle tomtene ligger bak trykkeribedriften Fagtrykk AS i Vannveien. (Arkivfoto) Foto: Jarle Mjøen