Ifølge Kjetil Iki i Lions Club Alta, er det helt klart et behov for narkotikahund i vestfylket. De siste årenes oppblomstring av narkotikabeslag, bekrefter dette.

Forebygging

– Lions Club driver en hel del rusforebyggende arbeid, ikke minst mot narkotika. Vi har tidligere jobbet mye med holdningsskapende aktiviteter i skolene, med kursopplegg rettet mot elever og lærere. Nå har vi funnet ut at vi ønsker å gi økonomisk støtte til å finansiere innkjøp og trening av en narkotikahund, samt opplæring til en eventuell hundefører. Vi finansierer inntil 100.000 kroner av dette, over en tre års periode, sier Iki.

Stor forskjell

Ifølge han er det et viktig tiltak Lions Club nå går inn for å få på plass.

– Jeg har selv jobbet innen politietaten, og har vært med og sett forskjellen det er å ha en hund i tjeneste. En ting er at hundene hjelper veldig godt til under ransakinger. I tillegg har slike narkotikahunder en forebyggende effekt.

Bør til Alta

Siden april i år har Lions Club Alta jobbet for å få på plass en narkotikahund. Og selv om ikke Iki vil legge noen føringer overfor politietaten, har han sine meninger omkring hvor en narkotikahund bør være stasjonert.

– Jeg vil tro Alta veier tungt, både hvis du ser på hvor de tunge sakene dukker opp, og hvis du tar i betraktning at Alta er innfallsporten til Finnmark. I tillegg har vi et stort ungdomsmiljø her, og vi vet at Huset ikke kan fange opp alle. Derfor mener vi en narkotikahund burde være stasjonert her. Jeg ville blitt forundret dersom den havnet et annet sted, men det har jeg full tillit til at politiet også ser, sier han.

FORNUFTIG INVESTERING: Kjetil Iki mener Lions Club gjør rett når de nå legger 100.000 på bordet. En narkotikahund vil gjøre stor forskjell, mener han. Foto: Tom Skoglund