Alta er 4. størst i landet på verdiskaping og ringvirkninger i sjømatnæringa