– Umulig å si ja til elektrifisering av Melkøya om vi må vente på linja

foto