Statsministeren ville ikke gå med på at elektrifisering av Melkøya krever kraft tilsvarende fire til fem Alta Kraftverk

foto