– Om traseen skal gå gjennom Finland, skal dette være noe som er godt for alle

foto