Foreslår å selge kommunen sine aksjer i Ymber

foto