Vegdirektoratet vil ha aldersgrense for ryttere på hest i trafikken

foto