Alta kommune oppdaterer smittetallene denne uka med nærmere 300 smittetilfeller.

289 personer har fått bekreftet smitte. Rundt 400 personer er torsdag i isolasjon, men også dette er et tall som endres fra dag til dag.

Som tidligere omtalt oppdateres ikke smittesituasjonen fra dag til dag lengre, da kommunen mener dette ikke er hensiktsmessig.

– Tall på antallet smittede alene gir ikke et korrekt bilde av situasjonen og derfor er det ikke viktig å oppdatere daglig, skrev kommunikasjonsrådgiver Astrid Sommarset-Krogh tidligere i januar.

Enn så lenge forholder man seg i all hovedsak til en ukesrapport så lenge man driver med smittesporing, forteller kommuneoverlege Ingunn Heggheim.

Det gledelige med smittetallene er at det fortsatt er få av de eldre som tester positivt.

– Det er mye barn og ungdom som er blant smittetilfellene, sier Heggheim.

Finnmarkssykehuset har torsdag ingen innlagte pasienter med påvist covid-19 ved noen av sine avdelinger.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er det totalt fem pasienter innlagt med påvist covid-19. ( 3 Tromsø, 1 Harstad, 1 Narvik).