Antatt IS-topp i Tyskland dømt til fengsel for terrorvirksomhet