R-tallet estimert til 1,1, ifølge usikker FHI-modell