Sp anklager Ap og regjeringen for å stanse spredt boligbygging i distriktene

foto