Politiadvokat Odd Skei Kostveit i Telemark politidistrikt stiller seg uforstående til kritikken fra advokat Kjetil Nilsen.

- Det får stå for hans regning at han mener saken er blåst ut av proporsjoner. Dette er en alvorlig sak, og det ser ut for politiet som det dreier seg om heleri av sekssifrede summer fra narkotikaomsetning i Alta, så dette er betydelige summer, påpeker politiadvokaten overfor Altaposten.

Også Wolverines-medlem Leon Donatello gikk ut med kritikk mot politiet.

Pengetransaksjonene sentrale

Kostveit understreker at pengetransaksjonene er det sentrale i denne saken, og at våpen- og narkotikafunn ikke er spesielt relevant i saken i Alta, men konstaterer at beslagene ble gjort. Når det gjelder påstandene fra Leon Donatello, som fastholder at våpenet som ble tatt ikke er funksjonelt, kan ikke Kostveit si noe eksplisitt om dette.

- Jeg har ikke full oversikt over bevisene foran meg, så det kan jeg ikke si noe sikkert om på det nåværende tidspunkt, sier Kostveit, som er på vei til et av de mange fengslingsmøtene i dag.

- Helt vanlig

Han kjenner seg heller ikke igjen i at Nilsen skal ha fått mindre informasjon enn mediene.

- Politiet har ikke kommentert detaljer om beslag eller utsagn fra noen av de siktede i media. Forsvareren får selvsagt innsyn i de dokumenter som er relevant under fengslingen, men det er vanlig at man klausulerer beviser i slike saker, hvor det er mange involverte. En klausulering gir forsvareren innsyn, men innebærer at han ikke kan fortelle klienten sin om dem, påpeker politiadvokaten.

Han understreker også at beslagsrapporter og lignende ikke er klausulert.