Avinor skal redusere kostnadene med minst 400 millioner kroner