– Veiløsningen de har valgt må være den dårligste av alle