Ingen Abbasi-redegjørelse fra Kallmyr før sommeren