Alle fire er interesserte i linja, men kun én er villig til å flytte

foto