Skrinlegger planen om filetfabrikk på Skjervøy

foto